Privacy
Digital Assistance hecht grote waarde aan het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
Digital Assistance respecteert de privacy van zijn klanten volledig en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt beschermd en uiterst vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden. De verwerking van bepaalde categorieen persoonsgegevens is conform de wettelijke bepalingen, opgelegd door de CBPL (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Leefsfeer) en conform de wetgeving met betrekking van het online verzamelen van persoonsgegevens in de Europese Unie.

Indien u een bestelling plaatst, heeft Digital Assistance de volgende persoonlijke gegevens nodig om uw bestelling uit te voeren, u van het verloop daarvan op de hoogte te houden en de betaling af te wikkelen: Bedrijf (indien van toepassing), Voornaam, Achternaam, Adres, E-mail, Telefoonnummer.

Indien u onze gratis e-mailnieuwsbrieven wenst te ontvangen die door Digital Assistance worden aangeboden, dient u enkel uw e-mailadres te verstrekken. Dit e-mailadres wordt gebruikt om u de gratis e-mailnieuwsbrief toe te zenden en u geeft hiermee aan hier prijs op te stellen, om u te informeren over verschillende nieuwtjes, tips en u op de hoogte te houden van de aanbiedingen van Digital Assistance.

Uw gegevens gebruiken wij voor het toekennen en beheren van accounts en de bestrijding van c.q. controle op misbruik en/of oneigenlijk gebruik van producten en diensten die toegankelijk zijn via uw account. Deze door u verstrekte gegevens gebruiken wij voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de Website, producten en dienstverlening. Digital Assistance legt informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag op de Website vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, evenals voor de beveiliging van onze Website en het bijhouden van statistieken.

De Website maakt gebruik van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen voor sneller en comfortabel gebruik van de Website. U kan uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot bepaalde onderdelen van onze website.